Milieu

Wij streven er steeds naar om ons steentje bij te dragen op vlak van duurzaamheid. Wij tonen deze intentie met duidelijke acties: verplichting van het Global GAP - certificaat voor onze landbouwers om door gebruik van aangepaste methodes en met respect voor het milieu een duurzame landbouwproductie te voeren.

Verwerking van groentenafval

Al het organisch afval wordt gedurende het productieproces opgevangen en uitgesorteerd. Dit afval wordt hergebruikt als dierenvoeder of kan aangewend worden als grondstof voor elektriciteitscentrales op biomassa.

Zonne-energie

Alle productiesites zijn uitgerust met een ruime oppervlakte zonnepanelen. Elke vierkante meter dakoppervlakte wordt optimaal gebruikt om de externe elektriciteitsbehoefte van Agrafresh te minimaliseren en om op die wijze zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van hernieuwbare energie.