Environment

Verwerking van groentenafval

Al het organisch afval wordt gedurende het productieproces opgevangen en uitgesorteerd. Dit afval wordt hergebruikt als dierenvoeder of kan aangewend worden als grondstof voor elektriciteitscentrales op biomassa.

Zonne-energie

Sinds 2012 zijn de gebouwen in Egem uitgerust met zonnepanelen. Elke vierkante meter dakoppervlakte wordt optimaal gebruikt om de externe elektriciteitsbehoefte van Agrafresh te minimaliseren en zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van hernieuwbare energie.